Gå till innehåll

God man, förvaltarskap

E-tjänsterna som på denna sida riktar sig till dig som är god man, förvaltare eller förordnad förmyndare.

Logga in med din e-legitimation för att följa ditt ärende från början till slut.

Överförmyndarnämnden svarar för tillsyn och kontroll av föräldrars, förordnade förmyndares, gode män och förvaltares verksamhet.  E-tjänsterna som finns på denna sida riktar sig till dig som är god man, förvaltare eller förordnad förmyndare.

En god man/förvaltare är den som är utsedd av Tingsrätten eller överförmyndarnämnden att företräda den som behöver hjälp med ekonomiska och rättsliga frågor och är oförmögen att vårda sig och sin egendom.

Förmyndare är förälder/föräldrar som företräder sitt/sina omyndiga barns rättsliga och ekonomiska sammanhang.

Förordnad förmyndare är en person som av Tingsrätten är utsedd att företräda ett omyndigt barns ekonomiska och rättsliga frågor och vårda barnets egendom.

.