Gå till innehåll

Du behöver din e-legitimation för att göra den här ansökan..

Om du ska installera avloppsanordning som en eller flera vatten- eller vakuumtoaletter ska anslutas till eller ansluta en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning ska du göra en ansökan hos miljönämnden i Mölndal.

Innan du går vidare till ansökan bör du veta att du måste bifoga bilagor i din ansökan.

Obligatoriska bilagor:

1. Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500 som tydligt visar avloppsanordningens placering och eventuell utsläppspunkt.

2. Vattentäktskarta i lämplig skala (t.ex. 1:500 eller 1:1000) där det tydligt framgår var de omgivande fastigheternas vattentäkter är placerade.

För dig som ska ha markbädd, infiltration eller efterpolering i mark
Ritning och profilskiss i större skala t.ex. 1:50 som tydligt visar avloppsanläggningens konstruktion, utförande och nivåskillnader.

För dig som ska ha infiltration
Siktanalys av marken.

För dig som ska ha reningsverk

Se separat blankett, Bilagor för reningsverk

Avgift
5 424 kr, avgift för att ansöka om en enskild avloppsanordning.

Information om enskilt avlopp

.

 
 

Ansökan om enskild avloppsanordning

Har du inte loggat in? Det gör du i nästa steg.
Tillbaka