Gå till innehåll

Du behöver din e-legitimation för att göra den här ansökan.

Innan du installerar en värmepump som tar värme från berg, jord eller yt- och grundvatten måste du ansöka om tillstånd hos miljönämnden.

Tänk på att ansöka i god tid innan du tänker installera värmepumpen. Normal handläggningstid är upp till 20 arbetsdagar efter det att en komplett ansökan har lämnats.

Om du vill ha bergvärme kan det vara en bra idé att du hör med dina grannar om de redan har installerat bergvärmepumpar. Normalt krävs ett avstånd på 20 meter mellan borrhål för bergvärme. Borrhålet bör om möjligt placeras minst 10 meter från den egna fastighetsgränsen.

Innan du går vidare till ansökan

Behöver du veta att du måste bifoga bilagor till din ansökan:

- Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500 som visar borrhålets placering, eventuella enskilda vattentäkter och enskilda avlopp inom 50 meter från borrhålet. Ange om det är en grävd eller borrad vattentäkt.


Om ditt borrhål ligger mindre än 10 meter från fastighetsgräns kommer miljöförvaltningen att skicka din ansökan till grannen för yttrande. Detsamma gäller om din och grannens fastighet skiljs åt av en väg och avståndet till mitten av vägen är mindre än 10 meter.

Avgift

1 808 kr, är avgiften för att ansöka om installation av värmepumpsanläggning

Information om värmepumpar

.

 
 

Ansökan om installation av värmepumpsanläggning

Har du inte loggat in? Det gör du i nästa steg.
Tillbaka