Gå till innehåll

Du behöver din e-legitimation för att göra den här ansökan.

På många bostadsgator kan du få tillstånd att ställa ut farthinder i form av blomlådor under perioden 15 april till 15 november. Det är ett enkelt sätt att sänka farten på en bostadsgata.

Du som söker är kontaktperson och ska vara boende på gatan. Du ska känna till och följa reglerna kring blomlådor som farthinder.

Tillståndet gäller för ett år.

Läs mer i broschyren Blomlådor som farthinder.

Om du flyttar från gatan, ska en ny kontaktperson på gatan utses. Kontakta stadens trafikingenjörer.

Grannars samtycke

Innan du skickar in ansökan ska du ha grannarnas samtycke.

Blanketten Närliggande fastighetsägares godkännande  med deras underskrifter på ska du bifoga som en fil i ansökan eller skicka in med e-post till tekniska@molndal.se


 
 

Tillstånd för utställning av blomlådor

Har du inte loggat in? Det gör du i nästa steg.
Tillbaka