Gå till innehåll

Du som av särskilda skäl inte kan lämna in din redovisning i tid till överförmyndarnämnden kan begära om anstånd att lämna in redovisningen. Ansökan prövas av överförmyndar-nämnden som bedömer när redovisningen senast lämnas in.

För att använda e-tjänsterna behöver du en e-legitimation som du kan beställa gratis från till exempel din bank. När du loggat in kan du både ansöka och sedan följa ditt ärende fram till beslut. Överförmyndarnämnden skickar inte beslut genom e-tjänsten utan du kommer att få ditt beslut skickat till din folkbokföringsadress.- Du ska ange huvudmannens personuppgifter- Är ni två gode män/förvaltare/särskilt förordnad förmyndare ska båda underteckna ansökan.- Bestäm vilket datum du/ni önskar inkomma med din/er redovisning


 
 

Ansökan om anstånd för att lämna in redovisning

Bild för vald e-tjänst
Har du inte loggat in? Det gör du i nästa steg.
Tillbaka