Gå till innehåll

Ansökan riktar sig till föräldrar och förmyndare som för sitt barns räkning vill ansöka om uttagsmedgivande från ett överförmyndarspärrat konto.

Du behöver din e-legitimation för att göra den här ansökan.

Innan du går vidare till ansökan, tänk på att:

- Om omyndig har två förmyndare ska båda förmyndares person- och kontaktuppgifter anges.

- Den omyndiges personuppgifter ska anges.

- Ange vilken bank och överförmyndarspärrat kontonummer som du vill ta ut pengar ifrån. .

- Bifoga samtyckesblankett från den omyndige om denne är över 16 år.

- Bifoga underlag för eventuella utgifter/kostnader.


.

 
 

Ansökan om uttag från spärrat konto - förmyndare

Bild för vald e-tjänst
Har du inte loggat in? Det gör du i nästa steg.
Tillbaka