Gå till innehåll

Ansökan riktar sig till dig som är god man eller förvaltare och vill ansöka om uttag från ett överförmyndarspärrat konto för huvudmannens räkning.

Du behöver din e-legitimation för att göra den här ansökan.

Innan du går vidare till ansökan, tänk på att:

- Du ska ange huvudmannens person- och adressuppgifter.

- Ange vilken bank och överförmyndarspärrat kontonummer som du vill ta ut pengar ifrån.

- Bifoga samtyckesblankett från huvudmannen om denne enligt läkarintyg förstår vad saken gäller eller om uttaget avser kostnader som inte ingår i den dagliga hushållningen. .

- Bifoga underlag för eventuella utgifter/kostnader.

.

 
 

Ansökan om uttag från spärrat konto - god man/förvaltare

Bild för vald e-tjänst
Har du inte loggat in? Det gör du i nästa steg.
Tillbaka