Gå till innehåll

Begäran om entledigande för dig som redan är god man eller förvaltare och önskar att bli entledigad från ditt uppdrag.

Du behöver din e-legitimation för att göra den här ansökan.

Innan du går vidare till ansökan, tänk på att:

- Huvudmannens personuppgifter ska anges.

Om dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att behandlas med rättsligt stöd av att behandlingen är nödvändiga för att tillgodose lagkrav från föräldrabalken, förmyndarskapsförordningen samt lagen om ensamkommande barn . Överförmyndaren kommer behandla namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter samt journalanteckningar och de kommer att bevaras och arkiveras i staden.

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du begära rättelse hos staden samt vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. Du har även rätt att få besked om vilka av dina personuppgifter som staden behandlar. Du hittar aktuella kontaktuppgifter till Överförmyndarnämndens dataskyddsombud på www.molndal.se/personuppgifter. Där kan du också läsa mer om hur Mölndals stad hanterar personuppgiftsbehandlingar.

 
 

Begäran om entledigande från uppdrag som god man eller förvaltare

Bild för vald e-tjänst
Har du inte loggat in? Det gör du i nästa steg.
Tillbaka