Gå till innehåll

Om du anser att en god man/förvaltare/särskilt förordnad förmyndare missköter sitt uppdrag kan du genom denna e-tjänst rikta ett klagomål mot en god man/förvaltare/särskilt förordnad förmyndare. Tänk på att överförmyndarnämnden kommer att skicka klagomålet till god man/förvaltare/särskilt förordnad förmyndare för yttrande.

Du behöver din e-legitimation för att göra den här anmälan. 

Innan du går vidare till ansökan, tänk på att:

- Du ska ange huvudmannens personuppgifter

- Skriv klagomålet utförligt

Tänk på att överförmyndarnämnden kommer att skicka klagomålet till god man, förvaltare/särskilt förordnad förmyndare för yttrande.


 
 

Klagomål på god man/förvaltare/särskilt förordnad förmyndare

Bild för vald e-tjänst
Har du inte loggat in? Det gör du i nästa steg.
Tillbaka