Gå till innehåll

Du som bevakar någons rätt i dödsbo och om dödsboet inte har avslutats inom sex månader från bouppteckningen, ska lämna en skriftlig redogörelse till överförmyndarnämn­den om an­ledningen till detta. En redogörelse ska inlämnas var sjätte månad till dess dödsboet har skiftats eller avtal om sammanlevnad i oskiftat bo ingåtts.

Du behöver din e-legitimation för att göra den här anmälan.

Innan du går vidare till ansökan, tänk på att:

- Du ska ange huvudmannens personuppgifter.


 
 

Redogörelse oskiftat dödsbo

Bild för vald e-tjänst
Har du inte loggat in? Det gör du i nästa steg.
Tillbaka