Gå till innehåll

Du behöver din e-legitimation för att göra den här ansökan.

Om du vill servera sprit, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker till ett  slutet sällskap måste du ansöka om serveringstillstånd. Mer information om vad som gäller vid en ansökan får du via vår hemsida; Ansökan och anmälan om alkoholtillstånd.

Innan du går vidare till ansökan, tänk på att:

- Du behöver uppge sökandes firmanamn och organisationsnummer
- Du behöver uppge vilka som ska vara serveringsansvariga på tillställningen
- Du måste vara behörig firmatecknare för att din anmälan ska gälla

Du behöver också bifoga följande bilagor:

- Kopia på kvitto för inbetald ansökningsavgift
- Föreningsstadgar
- Senaste årsmötesprotokoll varav framgår föreningens firmatecknare
- Meny
- Deltagarförteckning
- Hyreskontrakt eller annan bekräftelse på att sökanden har rätt att använda lokalen
- Intyg om godkänt kunskapsprov

Bilagorna kan också skickas via brev eller mejl, där det framgår vilken ansökan det gäller.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Mölndals stad
431 82 Mölndal
tillstandsenheten@molndal.se

.

 
 

Ansökan om serveringstillstånd för slutet sällskap

Har du inte loggat in? Det gör du i nästa steg.
Tillbaka