Gå till innehåll

Du behöver din e-legitimation för att göra den här regístreringen.

Om du ska starta en livsmedelsverksamhet måste du registrera den hos miljönämnden i Mölndal. Det gäller oavsett om du köper en verksamhet från någon annan eller om du startar nytt. Anmälan vill vi ha senast två veckor innan du planerar att starta.

Innan du går vidare till anmälan, behöver du ha följande uppgifter till hands:

- fakturauppgifter
- organisationsnummer
- person- eller samordningsnummer

Du kan också behöva bifoga följande bilagor:

Fullmakt att företräda företaget om annan person än firmatecknare, enligt registreringsbevis hos Bolagsverket, undertecknar anmälan.

>>Förslag till program för regelbundna undersökningar av dricksvatten om verksamheten använder dricksvatten från egen brunn.

Avgift

919 kr, för registrering av livsmedelsanläggning, betalning sker mot faktura.

Infomation om livsmedelsverksamhet


 
 

Registrering av livsmedelsanläggning

Har du inte loggat in? Det gör du i nästa steg.
Tillbaka