Gå till innehåll

Du behöver din e-legitimation för att göra den här ansökan.

Om du inte själv klarar dina dagliga sysslor och ditt dagliga liv kan du ha rätt till stöd och hjälp. Lagen som reglerar omsorgen om äldre kallas socialtjänstlagen, SoL. Här kan du ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen.

När din ansökan kommit in blir du inom kort kontaktad av stadens biståndshandläggare.

.

 
 

Ansökan om stöd till äldre

Har du inte loggat in? Det gör du i nästa steg.
Tillbaka