Gå till innehåll

Du behöver din e-legitimation för att göra den här ansökan.

Du som behöver särskild hjälp på grund av en funktionsnedsättning kan ha rätt till stöd och hjälp enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Här kan du ansöka om stödinsatser enligt LSS.

Vilket stöd kan man få? - information om olika insatser

När din ansökan kommit in blir du inom kort kontaktad av stadens biståndshandläggare.

.

 
 

Ansökan om stöd till funktionshindrade

Har du inte loggat in? Det gör du i nästa steg.
Tillbaka