Gå till innehåll

Du behöver din e-legitimation för att kunna lämna uppgifter om den andra föräldern. Observera att det är modern som ska logga in och lämna uppgifterna.  

När du som nybliven mor fått det hemskickade brevet angående fastställande av faderskap/föräldraskap för nyfött barn är det här du lämnar in uppgifter om barnets andra förälder.

När uppgifterna är inskickade kommer någon av faderskapshandläggarna i Mölndals stad att så snart som möjligt skicka en kallelse med en besökstid.


 
 

Faderskap, föräldraskap - Nyfött barn

Har du inte loggat in? Det gör du i nästa steg.
Tillbaka