Gå till innehåll

Du behöver din e-legitimation för att kunna lämna uppgifter om den andra föräldern. Observera att det är modern som ska logga in och lämna uppgifterna.  

När du som blivande mor önskar förbereda fastställandet av faderskapet/föräldraskapet för ert väntade barn är det här du lämnar in uppgifterna om barnets andra förälder.

När uppgifterna är inskickade kommer någon av faderskapshandläggarna i Mölndals stad att så snart som möjligt skicka en kallelse med en besökstid. Finns det inga lediga besökstider innan beräknad förlossning kommer handläggaren kontakta er.


 
 

Faderskap, föräldraskap - Väntat barn

Har du inte loggat in? Det gör du i nästa steg.
Tillbaka