Gå till innehåll

Du behöver din e-legitimation för att göra den här ansökan.

Här kan du ansöka om ledighet för ditt barn eller för dig själv som myndig elev på Mölndals gymnasieskolor. Du är välkommen att ställa eventuella frågor om tjänsten till skolans rektor.

Principer för elevers ledighet

Elevens handledare eller mentor kan bevilja eleven ledighet för enskilda angelägenheter för högst tre dagar i följd och sammanlagt sex dagar per läsår, dock inte som förlängd ledighet i samband med allmänt lov och ferie. Ledighet därutöver beviljas av rektor. Normalt beviljas ledighet upp till en vecka om du inte har studieproblem eller om du i övrigt inte har hög frånvaro.

Tänk på att:

  • undervisningen som eleven går miste om under ledigheten skall läsas in på egen hand. Skolan har varken möjlighet eller skyldighet att vid elevens återkomst anordna prov eller särskild undervisning i de kursmoment som behandlats under ledigheten
  • om ledigheten är längre än 14 dagar kan den påverka bidrag/studiehjälp.

.

 
 

Ledighetsansökan gymnasiet

Har du inte loggat in? Det gör du i nästa steg.
Tillbaka