Gå till innehåll

Du behöver din e-legitimation för att göra den här ansökan.

Du kan ansöka om inackorderingstillägg om du studerar på en kommunal eller landstingsägd gymnasieskola. Studerar du på en fristående skola, riksinternatskola eller folkhögskola ska du istället vända dig till CSN för att söka inackorderingstillägg.

För att bli beviljad inackorderingstillägg måste du vara folkbokförd i Mölndal och inackorderad på studieorten.

Bidragsbeloppet för inackorderingstillägg är 1505 kronor per månad oavsett avståendet mellan skola och hemmet. 

Elev som har en resväg över 225 km har även rätt till ett extra resetillägg på 452 kronor per månad.

Inackorderingstillägget utbetalas under högst nio månader per läsår till och med det första kalenderhalvåret det år då eleven fyller 20 år.

Inackorderingstillägget söks inför varje nytt läsår.

Ett studieintyg från skolan ska skickas till hemkommunen inför varje ny termin som styrker elevens skolgång.

Ansökan ska fyllas i av vårdnadshavaren om eleven är omyndig. Är eleven myndig ska han/hon ansöka själv.

.

 
 

Ansökan om inackorderingsbidrag

Har du inte loggat in? Det gör du i nästa steg.
Tillbaka