Gå till innehåll

Den här e-tjänsten används om ni är två vårdnadshavare till barnet.

Du behöver din e-legitimation för att göra den här ansökan.

Om ditt barn har födoämnesallergi måste du alltid bifoga ett läkarintyg till din ansökan om specialkost. Vid luftburen födoämnesallergi behöver du också bifoga ett medicinskt underlag för allergin.

Vid önskemål om specialkost av etiska eller religiösa skäl krävs inget intyg.

Är ni två vårdnadshavare måste båda signera e-ansökan. När den första vårdnadshavaren signerat ansökan går den vidare till vårdnadshavare två. Ha därför korrekta uppgifter för vårdnadshavare två tillgängliga så att du kan fylla i hens kontaktuppgifter i ansökan. Det som behövs är: namn, personnummer, adress, telefon och e-post.

Om du är ensam vårdnadshavare ska du använda e-tjänsten Ansökan om specialkost, en vårdnadshavare.

Information om specialkost

.

 
 

Ansökan om specialkost - två vårdnadshavare

Har du inte loggat in? Det gör du i nästa steg.
Tillbaka